fredag 6. desember 2019

Ny kristendomslärare i församlingen


Anneli Jonsson fick under gudstjänsten 24 november sin kallelse till att vara söndagsskollärare i församlingen.

Kallelsen från församlingen lyder:
Härmed ämnar Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå

kalla Anneli Jonsson till lärare i kristendomsskolan


Eftersom den Helige Ande har uppenbarat att även små barn kan tro på Gud: ”Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana’” (Mark 10:13,14)

Och eftersom Bibeln understryker vikten av att undervisa barnen i Guds Ord: ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal” (Ordsp 22:6).

Och eftersom Jesus själv pekar på att även barnen är del av Guds plan för att sprida det livgivande evangeliet: ”När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: ’Hosianna, Davids son!’, blev de mycket upprörda och frågade honom: ’Hör du vad de säger?’ Jesus svarade dem: ’Ja, har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig?’” (Matt 21:15,16)

Vill församlingen kalla Anneli Jonsson till lärare i vår kristendomsskola.

För kyrkorådet och församlingen

Peter Öman, medlem av Lutherska Immanuelförsamlingen styrelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar